2008- 2009 m.m. vykdyti projektai 2013-03-06

 
Antalieptės kaimo bendruomenė 2008- 2009 metais vykdė iš viso keturis projektus.  Žemiau pateikiame kiekvieno iš jų trumpą aprašymą, stengdamiesi laikytis įvykių chronologinės tvarkos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   
                             Pirmasis projektas

Antalieptės kaimo bendruomenė 2008 metais dalyvavo įgyvendinant Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės (ABAVVG) paruoštą bandomąją strategiją pagal LEADER+ programą. Bendruomenė  vykdė projektą
"Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose".
Reg. Nr. LEADER-AUKŠTAITIJA-01-029.
Vietos projekto vykdymo sutarties Nr. 14, 2008/01/09.
Projekto vadovas- Jonas Gediminas Punys.

Planuotas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2007 m. antrojo ketvirčio iki 2008 m. trečiojo ketvirčio pabaigos. Tačiau labai vėlavo finansavimas visai ABAVVG bandomąjai strategijai įgyvendinti (tuo pačiu ir mūsų projektui). Todėl faktinis vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2008/01/09  iki  2008/08/01.

Šiame projekte buvo atliekama daug darbų savanorystės pagrindais.
Patarlė sako, kad geriau vieną kartą pamatyti. negu 10 kartų išgirsti (mūsų atveju- perskaityti). Dokumentinius kadrus apie mūsų talkas galite pažiūrėti spragtelėję nuorodą žemiau:

http://www.youtube.com/watch?v=rxzUXQPNF3I&feature=youtu.be 
 
Filmukas nepretenduoja į aukšto lygio dokumentinį filmą. Jame tiesiog yra užfiksuoti eiliniai Antalieptės žmonės, atlikę ne eilinį pastato atnaujinimo darbą.
 
Projekto tikslas- senųjų amatų, susijusių su tekstile, rankdarbiais ir kulinariniu paveldu, gaivinimas bei darnus kultūros paminklų išsaugojimas.
Atlikti pagrindiniai darbai:
1. Medinio pastato (Basųjų karmelitų vienuolyno komplekse G175K), išorės atnaujinimas (sienos ir stogas)
2. Pastato vidaus minimalus pritaikymas susirinkimams ir senųjų tekstilės amato įrenginių, tekstilės gaminių, rankdarbių bei kulinarinio paveldo produktų ekspozicijai, reklamai (įkritusių lubų remontas).
3. Seminarai, populiarinantys nacionalinės tekstilės, rankdarbių ir kulinarinio paveldo gaminius ir skatinantys jų pardavimą;
4. Medinio vandens rato, kurio pagalba Šventosios vanduo suks milo vėlimo mechanizmą, pagaminimas kooperuojant projekto ir privačias lėšas. Vėlimo mechanizmas bus daromas privačiomis lėšomis pagal Rumšiškių buities muziejuje esantį pavyzdį.

Planuota projekto suma: 25 000 Lt. Iš jų- 2 500 Lt bendruomenės įnašas savanorišku darbu.
Faktina paramos suma, gauta iš NMA: 22 289,49 Lt. 

Faktinas bendruomenės įnašas savanorišku darbu buvo ženkliai didesnis negu 2 500 Lt. Tačiau jis nebuvo oficialiai forminamas pagal biurokratinius reikalavimus (pagal kuriuos turi būti iš anksto tikrintojams pateikiama data ir valandos, kada savanoris dirbs, o po to paimamas dirbusiojo parašas!).
Vien tik skardinio stogo dengimo darbai būtų kainavę 27 000 Lt, jeigu būtų samdoma stogdengių firma. Pagal 2008 metų firmų įkainius vieno kvadratinio metro dengimo kaina- 60 Lt. Stogo plotas ~450 kv.m.
Taigi, bendra kaina: 60x450 = 27 000 Lt.
Antalieptės žmonės savo darbu padidino projekto vertę 27 000 Lt!

Tai- dar ne visas projekto faktinės vertės padidėjimas.
Paraiškoje (rašytoje 2006 metų pabaigoje) buvo planuota stogą dengti bituminiu šiferiu (pigiausia danga). Tačiau kun. Gediminas Jankūnas paprašė stogą dengti skarda (klasikiniu būdu), nes ir bažnyčia, ir vienuolynas, ir vaikų namų bendrabutis bei administracinis pastatas buvo dengti skarda. Projekto vadovas įvykdė kunigo prašymą, nors žinojo (ir informavo apie tai kun. G.Jankūną), kad NMA nekompensuos stogo dengimui padidėjusių išlaidų.
Projekto faktina vertė didėjo dar ir dėl pamato nuvalymo smėliasrove papildomo finansavimo. Darbo eigoje paaiškėjo (žr. filmuką pagal aukščiau pateiktąją nuorodą) , kad ~1,5 tūkst. litų, planuoto šiam darbui, neužtenka. Planuota buvo konsultuojantis su tais pačiais įrangos tiekėjais (UAB "GRINGRASU"), kurie ir valė pamatą. Tačiau ir jie netiksliai įvertino darbų ir sanaudų apimtis, nes neturėjo patyrimo šioje srityje. Visai pamato atkarpai iš gatvės pusės nuvalyti prireikė 6000 Lt. Trūkstamą sumą (4500 Lt) sumokėjo kun. G.Jankūnas ir parapijos lėšų. 

   yra ženklai yraTodėl šio projekto faktinė vertė yra 28 227,85 + 27 000 + 4500 = 59 727,85 Lt (nors ši vertė dar nėra galutinė)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Antrasis projektas

Zarasų savivaldybės remiamas projektas:
"Antalieptės bendruomenės namų ir senųjų tradicijų gaivinimas".

Šis projektas papildo aukščiau aprašytą pirmąjį projektą
"Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose".
Reg. Nr. LEADER-AUKŠTAITIJA-01-029.
Projekto vadovės: Asta Tarailienė ir Valerija Bertašienė.
Paramos suma: 7 000 Lt.
Buvo pagaminti ir įstatyti penki pusrūsio langai bendruomenės/ parapijos namuose.
Taigi, aukščiau aprašytojo pirmojo projekto
"Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose" faktina vertė didėja septyniais tūkstančiais litų litų, t.y. 59 727,85 + 7 000 =  66 727,85 Lt.                                                                

2008 metais Zarasai buvo laimėję teisę būti tų metų Kultūros sostine. Bendruomenės buvo paprašytos parengti valtį ar kitokią plaukymo priemonę ir sudalyvauti valčių parade. Tam tikslui buvo teikiama papildoma parama- po 500 Lt bendruomenei, dalyvausiančiai valčių parade.
Sukūrėme filmuką, kuriame yra užfiksuoti Antalieptės, Purvynės- Naršėnų kaimų bendruomenių ir Antalieptės  seniūnijos atstovų dalyvavimo šventėje dokumentiniai kadrai:

http://www.youtube.com/watch?v=XCVauG_7H7s&feature=youtu.be 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              Trečiasis projektas

Žemės ūkio ministerijos (per NMA) remiamas projektas:
"Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose parapijos namuose".
Šis projektas papildo aukščiau aprašytą pirmąjį projektą
"Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose"
Projekto vadovė: Asta Tarailienė
Paramos suma: 16 698 Lt (planuota paramos suma 23 760 Lt).
Paraiškos vertintojai nubraukė apie 7 000 Lt, kurie buvo planuoti garso aparatūrai įsigyti, nes tais metais garso aparatūros įsigijimo  išlaidos buvo priskirtos neleistinų išlaidų grupei.

Buvo suremontuoti (išsaugant autentiškumą) 3 pusrūsio kambariai (išvalytos patalpos, užtinkuoti trūkiai lubose ir sienose, išdažyta, grindys išklijuotos akmens masės plytelėmis). Du kambariai numatyti susirinkimams ir laisvalaikiui, vienas 40 m2 kambarys (su sena duonkepe krosnimi) skirtas amatų puoselėjimui, ekspozicijai. Atnaujinta elektros instaliacija pusrūsio 3-juose kambariuose, įdiegtas patalpų šildymas elektra.

Taigi, aukščiau aprašytojo pirmojo projekto
"Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose" faktina vertė didėja 16 698 litų, t.y.
66 727,85 Lt  +16 698 = 83 425,85 Lt.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Ketvirtasis projektas

Zarasų savivaldybės remiamas projektas.
Paramos suma: 2700 Lt (planuota- 3 000 Lt).
El. energijos tiekimo į bendruomenės namų pusrūsį atnaujinimas. Naujų durų (2 vnt.) įsigijimas. Trečiosioms durims pinigus aukojo privatūs asmenys. 

Taigi, aukščiau aprašytojo pirmojo projekto
"Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose" faktina vertė didėja 2 700 litų, t.y.
83 425,85 Lt  +2 700 = 86 125,85 Lt.

 

Antalieptė 2010