Bendruomenės partnerystė projekte "Teminiai kaimai" 2012-12-06

 
Viešoji įstaiga "Ignalinos AE regiono plėtros agentūra" įgyvendina Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos  projektą “Teminiai kaimai”.
 
Projekto koordinatorė Joana Goštautaitė atsiuntė informaciją ir paprašė paskelbti ją bendruomenės tinklalapyje.
 
 Pagrindinė tikslinė grupė projekte – Zarasų ir Ignalinos rajonų kaimiškų vietovių gyventojai ir kaimyninių rajonų Latvijoje (Preilos, Kraslavos ir Daugpilio rajonų) kaimiškų vietovių gyventojai.
 
Projekto tikslas – sukurti naują, patrauklų turistinį maršrutą – šešių teminių kaimų tinklą Euroregiono „Ežerų kraštas“ Lietuvos ir Latvijos pusėse.
 
 Projekto trukmė – 2 metai (nuo 2010 m. liepos iki 2012 m. liepos).
 Projekto biudžetas – 1,3 mln. Lt (iš jų Lietuvos pusei – 649 tūkst. Lt).
 Antalieptės kaimo bendruomenei numatyta finansavimo dalis nėra dar paskelbta.
 
 Vadovaujantis partneris – VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra (Lietuva),
 Partneris Latvijoje – Latgalos planavimo regionas (Latgale Planning Region, Daugpilis)

Detaliau apie šį tarptautinį projektą žr.: 
http://www.inppregion.lt/lt/teminiai_kaimai

Antalieptės kaimo bendruomenė dalyvauja šiame projekte partnerio teisėmis. Iš projekte dalyvavusių vienuolikos Ignalinos ir Zarasų rajono kaimų po daugybės mokymų, diskusijų, stebėjimų buvo atrinkti trys:

Antalieptė – lieptų ir lieptainių kaimas (Zarasų rajonas)
Cijonai – paukščių kaimas (Ignalinos rajonas)
Vajasiškis – XIX amžiaus kaimas (Zarasų rajonas)
Antalieptė 2010