Kvedaras Bronius Gimė: 1934-04-08
Gimimo vieta: Dusetų raj. Šalinėnų kaime
Mirė: 2008-09-25
Mirimo vieta: Vilniuje
1954 m. baigė Antalieptės vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą.
1958 m. pusmečiui buvo išsiųstas tęsti studijų į Maskvos Lomonosovo valstybinį universitetą. Čia parašė bei sėkmingai apgynė diplominį darbą.
Grįžęs į Vilniaus universitetą išlaikė valstybinius egzaminus ir su pagyrimu baigė studijas.
1959 m. B. Kvedaras pradėjo dirbti Fizikos ir matematikos (dabar – Matematikos ir informatikos) instituto (FMI) Matematikos sektoriuje jaunesniuoju moksliniu darbuotoju.
1961 m. įstojo į aspirantūrą, ir buvo išsiųstas į Voronežo valstybinį universitetą specializuotis funkcinės analizės ir diferencialinių lygčių teorijos srityje (vadovas – prof. S.G. Kreinas).
Po aspirantūros B. Kvedaras vėl tęsė darbą FMI. 1966 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją.
1967 m. dr. Bronius Kvedaras buvo paskirtas naujai įkurto Programavimo ir uždavinių sprendimo sektoriaus vadovu ir jam vadovavo iki 1971 m.
Nuo 1972 m., po instituto restruktūrizavimo, jis buvo Diferencialinių lygčių skyriaus vadovas, nuo 1996 m. dirbo šiame skyriuje vyresniuoju mokslo darbuotoju, o 2001 m. išėjo į pensiją.
Dr. B. Kvedaras dirbo skaičiavimo metodų, diferencialinių lygčių teorijos srityse. Gavo svarius rezultatus nagrinėdamas kraštinius uždavinius su nelokaliosiomis sąlygomis. Ypač reikšmingi jo rezultatai, gauti išsigimusių diferencialinių lygčių Banacho erdvėse teorijos srityje. B. Kvedaras paskelbė daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių, parašė vadovėlius aukštosioms studijoms ,,Skaičiavimo metodai“ (kartu su M. Sapagovu) ir ,,Matricų teorija“. Jis vienas iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo taikyti matematinius metodus kitų sričių užsakovų darbuose.
 
B. Kvedaras mirė 2008 m. rugsėjo 25 d., eidamas 75-uosius metus.
 
Prieš mirtį jis spėjo parašyti kraštotyros knygą, kurią išleido jo dukra kartu su rašytoju V.Indrašiumi:
 
GimtiejiŠalinėnai / Bronius Kvedaras. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2009. – 284 p. : iliustr. – ISBN 978-9986-940-49-4
Apie B. Kvedarą papildomos informacijos galima rasti internete:
http://www.google.lt/search?q=bronius+kvedaras&hl=lt&rlz=1T4ADBS_enLT310LT228&prmd=o&ei=DZtWTJjxL4T-OenjtJ8O&start=10&sa=N
Antalieptė 2010