Kazakevičius Antanas Gimė: 1925
Gimimo vieta: Sudeikių apl. Bikūnų k.
Bangaitis, Narsutis, Viesulas. Gimė 1925 m. Sudeikių apl. Bikūnų k. Į partizanus išėjo 1944 m. rugsėjo mėnesį. Priklausė Margio rinktinės Audros būriui. Dalyvavo kautynėse Ilgamiškyje (1944 12 03), Baraukoje. Buvo sužeistas. Nuo 1952 m. vasario – Audros būrio vadas. 1953 02 28 Kušlių miške prie Bajorų k. apgaulės būdu suimtas ir nuteistas 25 m. lagerių ir 5 m. tremties. Atbuvo visą priteistą laiką (iki 1978 02 28). Kalintas Omsko, Mordovijos, Čiunos, Permės lageriuose. Į Lietuvą grįžti neleido. 10 metų gyveno Latvijoje. Į Lietuvą grįžo prasidėjus Atgimimui. Gyvena Bikūnų k.
Antalieptė 2010