Mackevičius Mečislovas Gimė: 1906-04-01
Gimimo vieta: Savičiūnai, Antalieptės valsčius
Mirė: 2003-12-10
Mirimo vieta: Čikagoje, JAV
1936 m. Mečislovas Mackevičius baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1933 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos generalinis sekretorius, vicepirmininkas, t.p. studentų draugijos „Varpas“ pirmininkas, priklausė studentų korporacijai „Žalgiris“. 1932–1934 m. – Lietuvos jaunimo sąjungos centro valdybos sekretorius. 1936 m. Freiburge studijavo vokiečių kalbą, 1937–1939 m. Sorbonoje – teisę. 1925–1940 m. bendradarbiavo laikraščiuose „Jaunimas“, „Lietuvos ūkininkas“, žurnale „Varpas“ ir kituose.
 1939–1940 m. Kauno apygardos teismo kandidatas. 1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės teisingumo ministras, teisingumo generalinis tarėjas (1941–1943 m.). 1942–1943 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas.
 1943 m. vasario mėn. vokiečių okupacinei administracijai sumanius sudaryti lietuvių SS legioną, generalinis teisingumo tarėjas Mečislovas Mackevičius ir generalinis švietimo tarėjas Pranas Germantas sumanymui griežtai pasipriešino, visi generaliniai tarėjai atsisakė pasirašyti atitinkamus potvarkius. Dėl to 1943 m. įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje, išlaisvintas 1945 m.
 1946–1948 m. dėstytojavo Pabaltijo universitete Hamburgo priemiestyje Pineberge. 1949 m. persikėlė į JAV, aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. 1947–1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, JAV lietuvių bendruomenės Čikagos apygardos organizacinio komiteto narys.[1]
 Bibliografija:
Mykolas Sleževičius, monografija, 1954 m.;
 Atsiminimai, 1997 m.
 Įvertinimas:
1994 m. Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius. 
Antalieptė 2010