Matulis Vilius Gimė: 1933-01-01
Gimimo vieta: Dusetų raj. (dabar Zarasų raj.) Mumeliškių kaime
Mirė: 2009-03-05
Mirimo vieta: Vilniuje
V. Matulis gimė 1933 m. sausio 1 d. Dusetų raj. (dabar Zarasų raj.) Mumeliškių kaime. 1951 m. baigė Antalieptės vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą (FMF). 1956 m. su pagyrimu baigė universitetą, dėstė Vilniaus statybos technikume, 1958 m. įstojo į Fizikos ir matematikos (dabar – Matematikos ir informatikos) instituto (FMI) aspirantūrą ir buvo išsiųstas į TSRS Mokslų Akademijos Matematikos institutą specializuotis matematinės logikos srityje (vadovas – prof. N.A. Šaninas). 1961 m. sėkmingai baigė aspirantūrą ir pradėjo dirbti FMI. 1962 m. buvo paskirtas šio instituto sektoriaus (dabar skyriaus) vadovu, pradėjo dėstyti Matematinės logikos kursą Vilniaus Universiteto FMF. Skirtingiems Matematikos ir informatikos instituto mokslo padaliniams vadovavo iki 1993 m., kuomet išėjo į pensiją.
Dr. V. Matulis yra vienas iš matematinės logikos ir informatikos mokslo tyrimų Lietuvoje pradininkas. Jo darbai buvo gerai žinomi visoje tuometinėje Tarybų Sąjungoje. Jis vienas iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo taikyti skaičiavimo techniką ir matematinius metodus ne tik mokslo, bet ir praktiniams ūkio uždaviniams spręsti. V. Matulis subūrė didelę specialistų grupę, kūrusią programinę įrangą planavimo uždaviniams spręsti. Tai buvo vienas iš didžiausių tokio pobūdžio projektų tuometinėje TSRS. 1969 m. šie darbai buvo apdovanoti TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodos diplomu, 1987 m. už juos V. Matuliui buvo skirta LTSR Ministrų Tarybos premija.
Visi, kuriems teko su velioniu dirbti ar bendrauti, prisimins Vilių Matulį kaip iškilią asmenybę, labai sąžiningą, energingą ir geranorišką Žmogų. Tebūnie jam lengva Lietuvos žemelė.
Dr. Vilius Matulis palaidotas Zarasų rajone gimtojo kaimo kapinėse.
Antalieptė 2010