Mieželis Vladas Gimė: 1894-11-27
Gimimo vieta: Jakštai
Mirė: 1986-06-04
Mirimo vieta: Sun City, JAV
Sūnus Raimundas Mieželis. 1916 m. pradėjo studijuoti Maskvos universitete, bet buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 m. Maskvoje baigęs Aleksandro karo mokyklą, kovėsi fronte. 1918 m. demobilizuotas gyveno Kijeve. 1919 m. kaip karininkas mobilizuotas į Raudonąją armiją. Tarnavo Pietų ir Kaukazo frontuose bei Atsargos armijoje, 1921 m. 11-osios armijos inspektorius, Azerbaidžano Raudonosios armijos teritorinės brigados pulko vado padėjėjas, vadas. 1921 m. birželio mėn. susirgo cholera, lapkričio mėn. nelegaliai grįžo į Lietuvą, 1922 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, 1922–1923 m. Kariuomenės teismo sekretoriaus padėjėjas, 1923–1926 m. – sekretorius.
 1926–1938 m. dirbo Kariuomenės teisme, kartu 1928–1934 m. dėstė Karo mokykloje, 1932–1936 m. – Aukštojoje karo mokykloje. 1933–1938 m. kartu ir Vyriausiojo tribunolo karo teisėjas (1933–1936 m. – laikinai). 1938–1940 m. – Kariuomenės teismo pirmininkas. Prisidėjo prie Karo teisenos projekto rengimo. Bendradarbiavo žurnaluose „Kardas“, „Mūsų žinynas“, „Teisė“, Lietuviškoje enciklopedijoje. TSRS 1940 m. birželio mėn. okupavus Lietuvą birželio 25 d. paleistas į atsargą, vengdamas represijų slapstėsi. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, dirbo štabe. 1941 m. per nacių okupaciją – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis nukentėjusiems nuo karo šelpti, 1941–1944 m. – Apeliacinių rūmų teisėjas. Įsitraukė į antinacinį pasipriešinimą. 1944 m. išvyko į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV, aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje.
 1994 m. Jakštuose V. Mieželiui pastatytas atminimo koplytstulpis, Zarasų krašto muziejuje įrengta nuolatinė ekspozicija.
 Įvertinimas 1928 m. – Gedimino 4 laipsnio ordinas 
Antalieptė 2010