Musteikis Juozas Gimė: 1930-05-28
Gimimo vieta: Šalinėnų kaime, Antalieptės valsčiuje, Zarasų apskrityje
Mirė: 1999
Mirimo vieta: Klaipėdoje
Gimė 1930 m. gegužės 28 d. Šalinėnų kaime, Antalieptės valsčiuje, Zarasų apskrityje. Baigė Baibių pradinę mokyklą, toliau mokėsi Dusetose. 1950 m. gavęs brandos atestatą įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1955 m. baigęs universitetą, kurį laiką dirbo Kauno miesto, vėliau Pasvalio rajono prokuratūroje. Nuo 1959 iki 1968 m. buvo Klaipėdos rajono prokuroras, nuo 1968 m. Klaipėdos miesto prokuroro padėjėjas, o nuo 1973 iki 1983 m. – Klaipėdos miesto prokuroras. Baigęs tarnybą prokuratūroje, J. Musteikis 16 metų iki mirties dirbo advokatu Klaipėdoje. Buvo labai profesionalus ir sąžiningas teisininkas, visą savo gyvenimą paskyręs kovai už teisingumą it tiesą, visada pasirengęs padėti nuskriaustam ir apviltam žmogui. Už nepriekaištingą ilgametį darbą teisėsaugoje J. Musteikiui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio teisininko vardas.
Mirė 1999 m. Klaipėdoje.
Antalieptė 2010