Bukelskis Egidijus Gimė: 1957-07-25
Gimimo vieta: Antalieptėje
Gimė 1957 m. liepos 28 d. Antalieptės km. (Zarasų raj.). 1975 m. baigė Salako vidurinę mokyklą, 1980 m. - Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą, įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę.
1980-88 m. Vilniaus universiteto Zoologijos katedros vyr. laborantas, 1988-93 m. asistentas, nuo 1994 m. vyr. asistentas. Nuo 1995 m. eina docento pareigas. 1986-95 m. Vilniaus universitete dėstė ichtiologiją, 1988 m. - dar ir hidrobiologiją, žuvų fiziologiją, ichtiopatologiją. 1983-87 m. mokėsi Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto neakivaizdinėje aspirantūroje.
1994 m. Vilniaus universitete apgynėgamtos mokslų daktaro disertaciją„Kuojos (Rutilus rutilus (L.) populiacijų fenotipinė struktūra termiškai sekliuose Lietuvos vandenyse“ [139].
Ištyrė kuojos populiaciją, morfologinius, anatominius požymius, įvertino populiaciją, struktūrą ir polimorfizmą įvairiuose termiškai sekliuose Nemuno baseino vandenyse. Išanalizavo biocheminę-genetinę polimorfizmą, įvertino taršos sunkiaisiais metalais įtaką kuojų polimorfizmui. Sukūrė statistinio duomenų apdorojimo programą, leidžiančią nustatyti svarbiausius parametrus pagal morfometrinius, fenetinius, fluktuojančios asimetrijos ir biocheminius rodiklius.
Paskelbė15 mokslinių straipsnių. Išleido mokymo priemonių: „Sistematinė ichtiologija“ (1985) [331], „Ichtiologijos laboratoriniai darbai“ (1988) [330] (abi su A. Kublicku), „Gėlavandenių hidrocenozių struktūra ir jų tyrimo metodai“ (1998) (su A. Bubinu); su kitais paskelbė leidinį „Lietuvos žuvys“ (dvi dalys, 1998).
1989 m. aplinkos apsaugos klausimais stažavosi JAV.
Lietuvos hidrobiologų draugijos narys.
Antalieptė 2010