Nevodničėnas Antanas Gimė: 1888-12-04
Gimimo vieta: Zabičiūnų kaime, Antalieptės valsčiuje, Zarasų apskrityje
Mirė: 1953-12-15
Mirimo vieta: Ukmergėje
Gimė 1888 m. gruodžio 4 d.  Zabičiūnų kaime, Antalieptės valsčiuje, Zarasų apskrityje. Mokėsi Antalieptės pradinėje mokykloje, vėliau – Daugpilio gimnazijoje. Sankt Peterburge 1915 m. baigė provizoriaus mokslus, ten dirbo iki 1918 m. Aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje, kultūrinėje bei politinėje veikloje. 1919 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Nuo 1919 m. birželio 12 d. pradėjo dirbti Vidaus Reikalų ministerijoje bendrųjų reikalų departamento skyriaus sekretoriumi. 1919 m. rugsėjo 5 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu paskirtas pirmuoju Zarasų apskrities viršininku. Pirmajam apskrities viršininkui teko įvesti tvarką ir sudaryti normalias gyvenimo sąlygas karo ir suiručių nualintame mieste. Pirmiausia išleido įsakymą, dėl milicijos organizavimo, suskirstė apskritis, organizavo valdžios organus, administracinei tvarkai palaikyti, rūpinosi kultūros bei švietimo darbu. 1920 m. pradžioje Zarasuose įsteigiama teismo įstaiga. Per dvejus vadovavimo metus Zarasų apskrityje buvo atstatyta gana pavyzdinga tvarka. 1921 m. rugpjūčio 22 d. A. Nevodničėnas skiriamas Kėdainių apskrities, nuo 1923 m. birželio 15 d. – Utenos apskrities, nuo 1925 m. birželio 12 d. Seinių apskrities viršininku. Pasikeitus Lietuvos politinei valdžiai, 1926 m. rugpjūčio 22 d. A. Nevodničėnas buvo atleistas iš pareigų ir iki 1933 m. ūkininkavo Kaniūkų palivarke, Antalieptės valsčiuje. 1933 - 1936 m. dirbo Deltuvos valsčiaus sekretoriumi, 1936 - 1940 m. – Ukmergės apygardos ligonių kasų direktoriumi, 1941 - 1953 m. – Ukmergės valstybinės prekybos revizoriumi, Ukmergės ligoninės vaistinės vedėju. Mirė 1953 gruodžio 15 d. Palaidotas Ukmergėje.
Antalieptė 2010