Pratkelis Leopoldas Gimė: 1912-06-06
Gimimo vieta: Sankt Peterburgas (Rusija)
Mirė: 1983-01-07
Mirimo vieta: Palaidotas Linkuvos (Pakruojo r.) bažnyčios šventoriuje

Tėvas Pratkelis – geležinkelio tarnautojas. Augo su broliu, bet šis mirė vaikystėje.

1921 m. tėvams grįžus į Lietuvą, užaugo Paciškių kaime (Antalieptės parapija, Zarasų r.).

Baigė Antalieptės pradžios mokyklą ir progimnaziją, Utenos gimnaziją. 1931-1938 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete.

1938 m. birželio 11 d. L. Pratkelis buvo įšventintas kunigu

1938-1942 m. jie tarnavo vikaru Klovainiuose (Pakruojo r.) ir Pabiržėje (Biržų r.), 1942-1944 m. buvo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras ir Panevėžio berniukų gimnazijos kapelionas.

1944 m. Panevėžio vyskupas K. Paltarokas paskyrė L. Pratkelį Panevėžio vyskupijos kurijos kancleriu, tačiau dėl sovietinės valdžios persekiojimo jis negalėjo gyventi Panevėžyje.

L. Pratkelis kiek laiko tarnavo Rokiškyje, Šeduvoje (Radviliškio r.), paskui 1947-1950 m. buvo Rozalimo (Pakruojo r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas.

1950 m. Rozalime L. Pratkelis buvo areštuotas, ištremtas ir 1950-1956 m. kalinamas Sibiro (Rusija) kalėjimuose.

Grįžęs į Lietuvą, 1956-1964 m. jis tarnavo Pumpėnuose (Pasvalio r.), iš pradžių buvo vikaras, paskui – Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas.

1964-1966 m. jis buvo Smilgių (Panevėžio r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas, kartu ėjo ir Šeduvos dekanato dekano pareigas.

1966-1972 m. L. Pratkelis buvo Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Debeikiuose už vaikų katechizaciją prelatui ir Panevėžio kapitulos pirmininkui L. Pratkeliui buvo ruošiama baudžiamoji byla, bet parapijiečių protestai padėjo jam išvengti teismo.

1973-1983 m., iki gyvenimo pabaigos, jis buvo Linkuvos (Pakruojo r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas.

1957 m. jis buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos Kristaus Karaliaus katedros kapitulos prelatu, 1967-1983 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo ir Kapitulos pirmininkas. Tuo metu Panevėžio vyskupija neturėjo paskirto vyskupo, todėl šios pareigos buvo aukščiausios vyskupijoje.

Daugiau kaip dešimtmetį L. Pratkelis buvo Lietuvos liturginės komisijos narys bendradarbis, jis išvertė II Vatikano susirinkimo Liturginę konstituciją (išleista 1968 m.). Iki gyvenimo pabaigos jis rūpinosi pastoraciniu darbu parapijose, ypač vaikų katechizacija, pats aktyviai ruošė vaikus Pirmajai Komunijai, globojo kunigų seminariją, buvo aktyvus blaivybės šalininkas.

L. Pratkelis mokėjo 4 kalbas, buvo sukaupęs turtingą biblioteką.

Mirė 1983 m. sausio 7 d. Pakruojo ligoninėje. Palaidotas Linkuvos (Pakruojo r.) bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina akmeninis paminklas su iškaltu kryžiaus bareljefu ir įrašu: "Broliai ir seserys, būkite tvirti tikėjime, ištvermingi maldoje, ištikimi meilėje".

Antalieptė 2010