Reinys Mečislovas Gimė: 1884-02-05
Gimimo vieta: Madagaskare, Daugailių parapija, Utenos apskritis
Mirė: 1953-11-08
Mirimo vieta: Vladimire, Rusijoje
Buvo jauniausias iš 11 vaikų. 1900 m. Rygoje aukso medaliu baigė gimnaziją ir kitais metais įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1905 m. ją baigęs, studijas tęsė Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1907 m. įšventintas kunigu. 1909–1912 m. studijas gilino Belgijos Filosofijos institute prie Liuveno universiteto. Studijavo filosofiją, teologiją, gamtos mokslus ir psichologiją, apgynė filosofijos mokslų daktaro laipsnį. 1913–1914 m. Strasbūro universiteto Teologijos fakultete studijavo apologetiką.[1]
 1922–1940 m. dėstė psichologiją VDU. Veikliai reiškėsi politiniame darbe kaip krikščionis demokratas: nuo 1925 m. rudens pusmetį buvo užsienio reikalų ministru. 1926 m. konsekruotas vyskupu, iki 1940 m. ėjo Vilkaviškio vyskupo koadjutoriaus pareigas. 1940 m. paskirtas Vilniaus arkivyskupo pagalbininku. 1947 m. birželio 12 d. sovietų suimtas, 1953 m. mirė Vladimiro kalėjime.

Eilė organizacijų rūpinasi arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimu. Viena iš jų- Kauno viešoji biblioteka:
http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=REINYS%20ME%C8ISLOVAS 

2014 m. lapkričio 7 d. 13 val. Kauno technologijos universiteto II rūmuose (K.Donelaičio 20) buvo atidengta paminklinė lenta, skirta iškiliai asmenybei- Mečislovui Reiniui. Žr. 
http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=84 

Antalieptė 2010