Slapšinskas Juozas Rimantas Gimė: 1908-03-18
Gimimo vieta: Bikūnų kaime (dabar Utenos rajone)
Mirė: 1973-01-08
Mirimo vieta: Vilniuje
Rimantas (iki 1940 m. - Slapšinskas) Juozas
Gimė 1908 m. kovo 18 d. Bikūnų kaime (dabar Utenos rajone) . 1943 m. baigė Kauno universitetą. 1927 – 1933 m. dirbo „Sargybos“ laikraščio redakcijoje. 1936 – 1940 m. Lietuvos centrinės valstybinės bibliotekos, 1940 – 1950 m. – Centrinės valstybinės bibliotekos direktorius. Parengė knygotyros darbų knygą „Bibliotheca Lithuana“, surengė Lietuviškos knygos 400 metų minėjimą. 1942 – 1943 ir 1944 – 1947 m. Kauno universitete dėstė lietuvių literatūros istoriją ir bibliografiją, 1959 – 1963 m. dirbo Kauno šeštos vidurinės mokyklos mokytoju, nuo 1963 m. dirbo  Knygų rūmuose. Išleido knygas „Bibliotekos ir jų tvarkymo bruožai“ (1935 m.), Viešųjų bibliotekų organizacija (1937 m.), sudarė albumą „Žemaitė gyvenime ir kūryboje“ (1956 m.), užrašė ir spaudai parengė atsiminimus „Petras Rimša pasakoja“ (1964 m.) ir kt. 1971 m. jam paskirta Respublikinė premija.
Mirė 1973 m. sausio 8 d. Vilniuje.
Antalieptė 2010