Steponavičius Jonas Gimė: 1880-03-10
Gimimo vieta: Zokorių vienkiemis
Mirė: 1947-12-08
Mirimo vieta: Vokietija
Baigė Rygos gimnaziją, Vilniaus kunigų seminariją, 1906 m. – Peterburgo dvasinę akademiją, įšventintas kunigu, įgijo teologijos magistro laipsnį. 1910–1912 m. Miunchene ir Leipcige studijavo psichologiją ir pedagogiką. 1912 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį.
 1906 m. paskirtas Vilniaus Šv.Jono bažnyčios vikaru. I Pasaulinio karo metu pasitraukė Rusiją, 1915–1919 m. Kaukazo armijos kapelionas. Aktyviai reiškėsi Tifliso lietuvių gyvenime. Grįžęs į Lietuvą, organizavo savivaldybes Kaišiadorių apskrityje. 1920 m. lenkų suimtas ir išvežtas į Gardiną. Lenkų fronte dalyvavo kaip partizanas ir šaulys.
 Nuo 1921 m. vasario 4 d. Steigiamojo, vėliau Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo Seimų krikščionių demokratų atstovas. 1927–1933 m. Zarasų gimnazijos direktorius, nuo 1933 m. Utenos gimnazijos mokytojas. 1941–1944 m. Zarasų apskrities viršininkas. Artėjant rusų kariuomenei pasitraukė į Žemaitiją. 1944 m. liepos 29 d. Viekšniuose su Žemaitijos kovotojais sudarė viešą aktą įkurti Tėvynės apsaugos rinktinę. Rudenį pasitraukė į Vokietiją.
 1908 m. Lietuvių mokslo draugijos, Lietuvių dailės draugijos, Lietuvių banko narys.

Bibliografija:
Organinė psichologija, 1937 m. ir 1939 m.;
 Psichologija, jos objektas ir metodas, 1938 m.;
 Subjektyvios lygybės nustatymas, remiantis vidutine paklaida ir vartojant registravimo metodą, 1912 m., vokiečių kalba.
Antalieptė 2010