Seikus Juozas Gimė: 1862-09-21
Gimimo vieta: Griovadvaryje, Dusetų valsčius, Zarasų apsk.
Mirė: 1934-02-02
Mirimo vieta: Pajevinėje
Būdamas 16 metų ir pramokęs šiek tiek skaityti, mokėsi batų siuvimo amato. Siūdamas kaimuose batus pradėjo domėtis lietuviška literatūra ir ją skaityti. Čia kilo mintis, kaip galima būtų gauti daugiau literatūros. Jam pasisekė susipažinti su lietuviškos literatūros platintoju Juozu Baranausku iš Armališkių kaimo (Užpalių valsčius).
 Paskatintas draugų ir lietuviškos spaudos platintojų, nuo 1892 m. pas Petrą Urbutį Raseinių apskrityje gautas lietuviškas knygas bei literatūrą gabeno ir platino Zarasų apskrityje – Dusetų, Antazavės, Antalieptės, Salako ir Zarasų valsčiuose, Rokiškio apskrityje – Obelių, Kamajų, Jūžintų kaimuose. Knygas slėpdavo pas Vasilių Rusakevičių Padusčio kaime, Tamošių Vitą Kuitenių kaime, Augustą Šlapšį Drusanų kaime, Ciprą Kvedarą Šalinėnų kaime, Liudviką Gladkauską Jauneikių kaime, Joną Jukną ir Kazį Urbanėlį Naršėnų kaime. Knygnešystės darbą dirbo ir lietuvišką literatūrą platino iki spaudos draudimo pabaigos 1904 m.
 1907 m. vedė Barborą Liesytę, augino tris sūnus: Juozą, Joną ir Antaną bei dukrą Stefaniją. Palaidotas Antalieptės kapinėse. 
Antalieptė 2010