Kalmanas Šuras Gimė: 1917-03-27
Gimimo vieta: Antalieptėje
Mirė: 2003-03-15
Mirimo vieta: Izraelyje

Gimė 1917 m. Zarasų apskrities Antalieptės miestelyje. Žydas. Baigė 7 klases, dirbo odininku.
 1939 - 1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
 Prasidėjus Vokietijos-TSRS karui evakuotas į Bucharos sritį Uzbekistane. Nuo 1942 m. buvo 16-osios lietuviškosios divizijos seržantas. Dalyvavo daugelyje mūšių, apdovanotas ordinais ir medaliais, tarp jų ir Raudonosios Vėliavos ordinu.
 1944 m. spalio mėn. 12 d. kautynėse dešiniajame Nemuno krante prie Pagėgių atremdamas vokiečių kariuomenės ataką pabūklą išstūmė į atvirą poziciją ir pamušė tanką. Žuvus pabūklo įgulai sužeistas toliau kovėsi ir sunaikino virš dvidešimties vokiečių kareivių ir išlaikė pozicijas.
 Už tas kautynes jam suteiktas Tarybų Sąjungos didvyrio vardas.
 1945 m. buvo demobilizuotas. Dirbo Vilniaus odos ir galanterijos kombinato odos dirbtuvėse sukirpėju.
 1979 m. išvažiavo gyventi į Izraelį.

Antalieptė 2010