Zilėnas Algimantas Gimė: 1930-11-15
Gimimo vieta: Užvinčių kaimas, Zarasų apskritis, Salako valsčius (dabar Ignalinos rajonas)
Mirė: 1993-12-15
Mirimo vieta: Antalieptė

Gimė Užvinčių kaime, Ignalinos valsčiuje (buv. Zarasų apskritis). Baigęs Kauno politechnikos institutą ir įsigijęs hidrotechninės statybos inžinieriaus kvalifikaciją, dvejus metus dirbo Lietuvos žemės ūkio statybos projektavimo institute. 1954 – 1956 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio statybos projektavimo instituto „Žemprojektas” vyresniuoju inžinieriumi – projektuotoju. 1956 m. atvyko dirbti į Antalieptės hidroelektrinės statybą Zarasų rajone. Baigus jos statybą,buvo paskirtas Antalieptės, vėliau Zarasų elektros tinklų rajono viršininku ir šias pareigas ėjo iki mirties. 
    1967 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. 
    Domėjosi kraštotyrine veikla, vadovavo paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijai, Zarasų rajono kultūros fondui, keliavo ir daug rašė. 
    Antalieptės vidurinėje mokykloje įsteigė Antalieptės kraštotyros muziejų, aktyviai dalyvavo 1979 m. steigiant poeto A. Vienažindžio visuomeninį - memorialinį muziejų Gipėnų kaime, jo ir bendradarbių pastangomis išaiškintas Verslavų piliakalnis Lūžų miške (Antalieptės seniūnija) dubeniuotas akmuo – senovinė pagonių šventovės vieta. Gražiausią savo darbinės veiklos įprasminimą A. Žilėnas įgyvendino įkurdamas Zarasų rajono energetikos istorijos muziejų Tiltiškių vandens malūno patalpose. Jo rūpesčiu atstatyti stogastulpiai Vyželių ir Cholopovkos kaimuose, dekoratyvus kryžius Asavitų kaime. A. Žilėnas daug nuveikė įamžinant D. Bukonto atminimą Zarasų mieste.
A. Žilėnas buvo „susirgęs” kelionėmis ir pabuvojo net 24 pasaulio šalyse. Keliaudamas po svečias šalis, niekada neužmiršdavo savojo krašto: 1973 m. išleido kraštotyrinius – turistinius leidinius- „Zarasų kraštas”, kuris 1975 m. išleistas naujos redakcijos, 1976 m. „Utena”, 1985 m. turistams skirtą leidinį „Aplankykite šiaurės – rytų Lietuvą”. Turistams parengė leidinius „Stelmužė” ir „Energetikos muziejus”, spaudai - per 200 straipsnių. 
    Savo įvairiapusį talentą A. Žilėnas išreiškė ir tapyboje. 1989 m. įvyko pirmoji jo tapybos darbų paroda. 
    Aktyviai bendradarbiavo su valstybine televizija. Daugeliui dokumentinių filmų jam pačiam teko rašyti scenarijus. Tai apybraižos: „Rasa kėlė pasagėlę”, „Grožio abėcėlė”, bendradarbiavo kuriant filmus „Kur ežerai, ežerėliai”, „Nuopolio ratai”, „Rimties sargyboje”, „Virto ąžuolai”, „Drugelių šokis” ir kt. 
    Mirė 1993 m. lapkričio 25 d. Zarasauose, palaidotas Antalieptės kapinėse, Zarasų raj. 
    1994 m. prie namo, kur gyveno A. Žilėnas pastatytas stogastulpis (autor. St. Karanauskas).
 
Antalieptė 2010